سایت در حال بارگذاری است ...
01135363460 info@azmonshop.com 10 الی 18 مازندران-بابلسر

شرایط شرکت در آزمون حسابداررسمی سال 96

آزمون حسابداررسمی96 در سوم آذرماه سال 96 برگزار شد و دانش آموختگان واجد شرایط حسابداری و مالی شانس خود رابرای موفقیت در آزمون حسابداررسمی مورد آزمایش قرار دادند.به بهانه این آزمون و به جهت آشنایی شما عزیزان حسابدار با شرایط شرکت در آزمون حسابدار رسمی و آزمون های بعدی جامعه، شرایط شرکت در این آزمون بر اساس آخرین اطلاعیه منتشر شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران به شرح زیر می باشد:

الف ) شرایط داوطلبان برای شرکت در آزمون حسابداررسمی:

 1. تابعیت دولت جمهوري اسلامی ایران و وفاداري به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران.
 2. نداشتن سابقه محکومیت موثرکیفري.
 3. حسن شهرت به رعایت موازین شرعی و اجتماعی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
 4. نداشتن سوابق سوء حرفه اي ، مالی و اداري .
 5. داشتن مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی ( لیسانس ) از دانشگاههاي مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري در رشته حسابداري یا رشته هاي مشابه یا مدارك حرفه اي شناخته شده از مجامع معتبر بین المللی .

تبصره 1 : منظور از رشته هاي مشابه رشته هایی هستند که با تایید هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ، حداقل 18 واحد از دروس آنها ،حسابداري ، حسابرسی و مدیریت مالی باشد .

تبصره 2 : مجامع حرفه اي بین المللی مورد پذیرش عبارت است از : انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز(ICAEW) انجمن حسابدار رسمی انگلستان (ACCA) و انجمن حسابدار رسمی آمریکا(AICPA) انجمن حسابداران کانادا(CGA).پذیرش مدارك عضویت در سایر مجامع حرفه اي به منظور برخورداري از معافیت آزمونهاي حسابداري و حسابرسی یا جایگزینی مدرك تحصیلی کارشناسی حسابداري یا رشته هاي مشابه منوط به طرح موضوع در هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و اتخاذ تصمیم در مورد آن است.

تبصره 3 : مدارك تحصیلی معادل مورد پذیرش نمی باشد .

6. داشتن حداقل شش سال سابقه کار تمام وقت حسابرسی بعد از اخذ مدرك تحصیلی کارشناسی مرتبط ( لیسانس ) که حداقل دو سال آن در داخلکشور باشد ( اشخاصی که سابقه کار حسابرسی آنان حداقل سه سال باشد ، در صورتیکه به تشخیص هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی داراي تجارب مفیدي در امور حسابداري ، خدمات مالی ، طراحی سیستم ، مدیریت مالی ، تدریس حسابداري و حسابرسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و سایر تجارب مفید باشند ، هر دو سال سابقه کار تمام وقت آنان در امور فوق می تواند معادل یکسال سابقه کار حسابرسی مورد قبول قرار گیرد )

تبصره 1 : در مواردي که مدرك تحصیلی کارشناسی ( لیسانس ) متقاضی غیر مرتبط باشد ، اما مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا دکتري مرتبط باشد ، سوابق کار مفید از تاریخ اخذ اولین مدرك تحصیل ی مرتبط ملاك عمل خواهد بود . به هرحال پذیرش مدارك تحصیلی بالاتر از کارشناسی ( لیسانس ) منوط به گذراندن حداقل 18 واحد دروس حسابداري ، حسابرسی و مدیریت مالی در طول دوره هاي تحصیلی یادشده است 0
تبصره 2 : داوطلبانی که حداقل 3 سال بصورت تمام وقت سابقه کار حسابرسی بعد از اخذ مدرك تحصیلی کارشناسی ( لیسانس ) در سازمان حسابرسی یا نزد موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران دارا هستند و همچنین سایر داوطلبانی که تجارب مفید آنها در امور یاد شده در این بند حداقل به مدت 6 سال باشد، به شرط دارا بودن سایر شرایط ، می توانند در آزمون شرکت نمایند و در صورت قبولی ، کمبود سابقه کار خود را تکمیل نمایند.

مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام و شرکت در آزمون حسابداررسمی ایران

برای شرکت در آزمون حسابداررسمی نیاز به یک سری مدارک هست که جزئیات این مدارک  به شرح زیر می باشد:

 1. فایل تصویر تمام صفحات شناسنامه
 2. تصویر پشت و روي کارت ملی
 3. تصویر عکس 3*4 متقاضی
 4. تصویر مدارك تحصیلی مرتبط در مقاطع کارشناسی و بالاتر به تایید مراجع رسمی کشور و یا مدرك عضویت در مجامع حرفه اي بین المللی
 5. ریز نمرات تائید شده درخصوص رشته هاي مشابه
 6. تصویرگواهی سابقه کارحسابرسی تمام وقت باذکرنداشتن سوابق سوءحرفه اي ، مالی و اداري
 7. سابقه پرداخت حق بیمه از سامانه تامین اجتماعی و یا پرداخت مالیات بر حقوق
 8. تصویر پشت و روي گواهی انجام و یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی در مورد آقایان
 9. پرداخت اینترنتی وجه آزمون که برای سال 96 مبلغ آن 1.200.000 ریال بوده است.

مدارك مورد نیاز پس از قبولی در آزمون حسابداررسمی ایران

مدارک مورد نیاز پس از قبولی در آزمون حسابداررسمی ایران هم به شرح زیر می باشد:

 1. گواهی عدم سوء پیشینه به تایید مراجع مربوطه .
 2. گواهی حسن عملکرد و سابقه کار حسابرسی حداقل به مدت 3 سال تمام وقت از سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدارانرسمی ایران حسب مورد .آزمون حسابداررسمی
 3. گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر .
 4. تاییدیه مدرك تحصیلی یا مدارك حرفه اي مربوط از مرجع ذیربط .

نمونه سوالات آزمون عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران با پاسخنامه تشریحی

دانلود فایل اطلاعیه آزمون حسابداررسمی سال 96

درباره این مطلب نظر دهید !