نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی

آزمون کارشناس رسمی دادگستری و منابع طبیعی یکی دیگر  از آزمون هایی است که برگزار می گردد و شما در صورتی که فارغ التحصیل رشته های کشاورزی می باشید و تجربه کاری مناسبی دارید می توانید در این آزمون شرکت نمائید.این آزمون در اغلب ادوار قبلی کارشناس رسمی دادگستری برگزار شده و شما برای موفقیت در این آزمون می توانید از نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی استفاده نمائید.

 

محتویات محصول آزمون کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی

آزمون های کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی تاکنون توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال های 71، 73، 75، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 84، 86، 88 و 90  برگزار شده است. برای دریافت این سوالات می توانید از لینک زیر استفاده کنید

 • آزمون کارشناس رسمی کشاورزی و منابع طبیعی سال 71 بدون پاسخنامه
 • آزمون کارشناس رسمی کشاورزی و منابع طبیعی سال 73 بدون پاسخنامه
 • آزمون کارشناس رسمی کشاورزی و منابع طبیعی سال 75 بخش اول بدون پاسخنامه
 • آزمون کارشناس رسمی کشاورزی و منابع طبیعی سال 75 بخش دوم بدون پاسخنامه
 • آزمون کارشناس رسمی کشاورزی و منابع طبیعی سال 77 بدون پاسخنامه
 • آزمون کارشناس رسمی کشاورزی و منابع طبیعی سال 78 بدون پاسخنامه
 • آزمون کارشناس رسمی کشاورزی و منابع طبیعی سال 79 بدون پاسخنامه
 • آزمون کارشناس رسمی کشاورزی و منابع طبیعی سال 80 بدون پاسخنامه
 • آزمون کارشناس رسمی کشاورزی و منابع طبیعی سال 81 بدون پاسخنامه
 • آزمون کارشناس رسمی کشاورزی و منابع طبیعی سال 82 بدون پاسخنامه
 • آزمون کارشناس رسمی کشاورزی و منابع طبیعی سال 84 بدون پاسخنامه
 • آزمون کارشناس رسمی کشاورزی و منابع طبیعی سال 86 بدون پاسخنامه
 • آزمون کارشناس رسمی کشاورزی و منابع طبیعی سال 88 بدون پاسخنامه
 • آزمون کارشناس رسمی کشاورزی و منابع طبیعی سال 90 بدون پاسخنامه

این آزمون ها بصورت تستی و تشریحی است که پیشنهاد می کنیم برای آشنایی بیشتر با نحوه برگزاری این آزمون ها و قرار گرفتن در فضای آزمون کارشناس رسمی دادگستری این محصول را تهیه نموده و اطلاعاتی تخصصی و تحصیلی خود را با مشاهده آن مورد ارزیابی قرار دهید.

9600 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !