نمونه سوالات آزمون عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران با پاسخنامه تشریحی

جامعه حسابداران رسمی ایران بصورت موسسه ای غیرانتفاغی و دارای استقلال مالی و شحصیت حقوقی مستقل به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت بر کار حسابداران رسمی در سال ۱۳۸۰ بطور رسمی فعالیت خود را آغاز نموده است.مهمترین وظیفه جامعه حسابداران رسمی ایران ،استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی است و شناخت حسابداران ذی صلاح طبق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ ،هیاتی به نام هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی است که به شیوه برگزاری آزمون های موضوع بند ز ماده ( ۳)  آیین نامه فوق ، کنترل کیفیت فعالیت حسابداران رسمی و اعمال نظارت بر آنها را برعهده دارد.

برای موفقیت در آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران علاوه بر تخصص ، تجربه کافی حسابداری و حسابرسی،داشتن معلومات و اطلاعات عمومی حسابداری و اطلاع از نحوه برگزاری آزمون ها با اهمیت می باشد.

محتویات محصول نمونه سوالات عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران

آزمون های جامعه حسابداران ایران عموما به دو صورت تستی و تشریحی است و در ابتدا سوالات تستی قرار داشته و سپس متقاضی باید به سوالات تشریحی پاسخ دهد.محصول نمونه سوالات عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران هم سوالات تستی و تشریحی برگزار شده توسط جامعه حسابداران ایران را در خود دارد.

محصولی که در دسترس شما قرار می گیرد مشتمل بر اطلاعات زیر می باشد:

 • سوالات حسابداری،حسابرسی،قانون مالیات های مستقیم،قانون تجارت،قانون محاسبات عمومی و سوالات تشریحی به همراه پاسخ نامه تشریحی سال ۸۱
 • سوالات حسابداری،حسابرسی،قانون مالیات های مستقیم،قانون تجارت،قانون محاسبات عمومی و سوالات تشریحی به همراه پاسخ نامه تشریحی سال ۸۲
 • سوالات حسابداری،حسابرسی،قانون مالیات های مستقیم،قانون تجارت،قانون محاسبات عمومی و سوالات تشریحی به همراه پاسخ نامه تشریحی سال ۸۳
 • سوالات حسابداری،حسابرسی،قانون مالیات های مستقیم،قانون تجارت،قانون محاسبات عمومی و سوالات تشریحی به همراه پاسخ نامه تشریحی سال ۸۴
 • سوالات حسابداری،حسابرسی،قانون مالیات های مستقیم،قانون تجارت،قانون محاسبات عمومی و سوالات تشریحی به همراه پاسخ نامه تشریحی سال ۸۵
 • سوالات حسابداری،حسابرسی،قانون مالیات های مستقیم،قانون تجارت،قانون محاسبات عمومی و سوالات تشریحی به همراه پاسخ نامه تشریحی سال ۸۶
 • سوالات حسابداری،حسابرسی،قانون مالیات های مستقیم،قانون تجارت،قانون محاسبات عمومی و سوالات تشریحی به همراه پاسخ نامه تشریحی سال ۸۷
 • سوالات حسابداری،حسابرسی،قانون مالیات های مستقیم،قانون تجارت،قانون محاسبات عمومی و سوالات تشریحی به همراه پاسخ نامه تشریحی سال ۸۸
 • سوالات حسابداری،حسابرسی،قانون مالیات های مستقیم،قانون تجارت،قانون محاسبات عمومی و سوالات تشریحی به همراه پاسخ نامه تشریحی سال ۸۹
 • سوالات حسابداری،حسابرسی،قانون مالیات های مستقیم،قانون تجارت،قانون محاسبات عمومی و سوالات تشریحی به همراه پاسخ نامه تشریحی سال ۹۰
 • سوالات حسابداری،حسابرسی،قانون مالیات های مستقیم،قانون تجارت،قانون محاسبات عمومی و سوالات تشریحی به همراه پاسخ نامه تشریحی سال ۹۱
 • سوالات حسابداری،حسابرسی،قانون مالیات های مستقیم،قانون تجارت،قانون محاسبات عمومی،سایر قوانین و سوالات تشریحی به همراه پاسخ نامه تشریحی سال ۹۲
 • سوالات حسابداری،حسابرسی،قانون مالیات های مستقیم،قانون تجارت،قانون محاسبات عمومی،سایر قوانین و سوالات تشریحی به همراه پاسخ نامه تشریحی سال ۹۳
 • سوالات حسابداری،حسابرسی،قانون مالیات های مستقیم،قانون تجارت،قانون محاسبات عمومی،سایر قوانین و سوالات تشریحی به همراه پاسخ نامه تشریحی سال ۹۴
 • سوالات حسابداری،حسابرسی،قانون مالیات های مستقیم،قانون تجارت،قانون محاسبات عمومی،سایر قوانین و سوالات تشریحی به همراه پاسخ نامه تشریحی سال ۹۵

جامعه حسابداران رسمی همه ساله آزمون هایی را از حسابرسان مستقل و کارکنان آنها اخذ تا صلاحیت حرفه ای آنها را مورد بررسی و تائید قرار دهد.در صورتی که قصد شرکت در آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران را دارید پیشنهاد می کنیم محصول فوق را تهیه و مورد مطالعه قرار دهید.

25000 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !